Stöd för utveckling av

undervisning i matematik

(Senaste uppdatering 2018-12-06)

Genom denna sidan anmäler man sig

Syftet med denna sida är att påvisa vilket matematikdidaktiskt utvecklingsarbete som är på gång inom kommunen, samt genom sidan ge möjlighet för lärare och pedagoger att direkt anmäla sitt intresse till olika insatser och projekt.

Ämnesinriktad fortbildning behöver inte vara kostsamt, långt iväg eller ske på kvällstid

Denna resurs erbjuds kostnadsfritt för förskolor/skolor i Lunds kommun. Målet är att utveckla undervisningens kvalité och göra matematikämnet mer tillgängligt för våra elever.

  • en likvärdig förskola och skola för alla barn och elever i Lunds kommun
  • att stärka alla barn och elevers förutsättningar att nå målen
  • förbättrade förutsättningar för utveckling och kvalitet i verksamheten

(Punkter hämtade ur kommunfullmäktiges målsättning med en samlad barn- och skolnämnd i Lund (2016)).

Richard Wester

Lektor i matematikutveckling

Vad Du kan anmäla dig till just nu

  • Programmering och kooparativt lärande vårterminen 2019. Läs mer och anmäl dig.
  • Att utveckla de matematiska diskussionerna i ditt klassrum. Anmälan kan göras för vårterminen 2019. Läs mer och anmäl dig.
  • Matematiklyftet för lärare som inte tidigare deltagit. Läs mer.
  • Matematiklyftet fortsättning. Läs mer.
  • Förstelärare i matematik. Hur utvecklar vi matematikundervisningen i Lund? Läs mer.
  • Digitalisering. I matematik handlar det både om nytt centralt innehåll och om att digitalisera lärmiljön. Läs mer förskola / grundskola.
  • Matematikbiennette. Lördagen den 9 mars. Malmö Universitet. Läs mer och anmälan.

Lund skapar framtiden

med kunskap, innovation och öppenhet