Stöd för utveckling av

undervisning i matematik

(Senaste uppdatering 2019-06-17)

Vad Du kan anmäla dig till just nu

 • Lärarerfarenhet av att undervisa genom programmering. Erfarenhetsutbyte. Läs mer.
 • Programmering och kooparativt lärande höstterminen 2019. Läs mer och anmälan.
 • Att utveckla de matematiska diskussionerna i ditt klassrum. Anmälan kan göras för höstterminen 2019. Läs mer och anmälan.
 • Matematiklyftet. I Lunds kommun erbjuds alla matematiklärare att gå matematiklyftet. Intresserad? Skicka ett mail.
 • Förstelärare i matematik. Hur utvecklar vi matematikundervisningen i Lund? Läs mer.
 • Digitalisering. I matematik handlar det både om nytt centralt innehåll och om att digitalisera lärmiljön. Läs mer förskola / grundskola.
 • Likvärdig skola. Lektorsstöd för skolledare kring arbetet med Barn och skolförvaltningens huvudmannaplan. Läs mer och anmälan.
 • Nyhetsbrev. Med start till hösten kommer en del nyheter gå ut via nyhetsbrev. Du kan anmäla din epost här via länken Nyhetsbrev.

Genom denna sidan anmäler man sig

Syftet med denna sida är att påvisa vilket matematikdidaktiskt utvecklingsarbete som är på gång inom kommunen, samt genom sidan ge möjlighet för lärare och pedagoger att direkt anmäla sitt intresse till olika insatser och projekt.

Ämnesinriktad fortbildning behöver inte vara kostsamt, långt iväg eller ske på kvällstid

Denna resurs erbjuds kostnadsfritt för förskolor/skolor i Lunds kommun. Målet är att utveckla undervisningens kvalité och göra matematikämnet mer tillgängligt för våra elever.

 • en likvärdig förskola och skola för alla barn och elever i Lunds kommun
 • att stärka alla barn och elevers förutsättningar att nå målen
 • förbättrade förutsättningar för utveckling och kvalitet i verksamheten

(Punkter hämtade ur kommunfullmäktiges målsättning med en samlad barn- och skolnämnd i Lund (2016)).

Richard Wester