MIK F-3

Det främsta målet för skolbiblioteksverksamheten i Lund är att vara en pedagogisk resurs för eleverna i deras lärandeprocess. För att hjälpa bibliotekarier och pedagoger med detta arbete och för att öka likvärdigheten för eleverna i kommunen har SBC tillsammans med ett antal verksamma skolbibliotekarier tagit fram riktlinjer för Medie- och Informationskunnighet i Lunds kommun. Dessa riktlinjer anger vad elever i de olika stadierna bör möta och träna på inom MIK och de ska vara ett stöd i pedagogernas och skol- och lärarbibliotekariernas planeringsarbete och bör förankras i skolornas lokala handlingsplaner för IKT och bibliotek. Utgångspunkten är de fastställda styrdokumenten för undervisning inom det obligatoriska skolväsendet (Skollagen och Lgr11) samt UNESCO:s Medie- och informationskunnighet i skolan och lärarutbildningen. Ramverk och undervisningspraktiker (2011) och bibliotekslagen.

I en kort film om Källkritik för yngre elever, som Skolverket producerat, kan du bli inspirerad kring hur du som pedagog kan tänka i ditt arbete med MIK och hur du kan samarbeta med ditt skolbibliotek.

Några praktiska exempel på hur man kan arbeta för att nå de olika målen i Skolbibliotekscentralens riktlinjer för Medie- och Informationskunnighet.


Biblioteket, dess olika medier samt bibliotekskatalogen

-Elever från f-3 behöver få mycket tid för egna upptäcksfärder, tittande och letande, läsande och bläddrande, i det egna skolbiblioteket.

-förskoleklass och årskurs ett: berätta vem biblioteket är till för, vad det erbjuder för olika medier och hur/var dessa står.

-årskurs två-tre: om skolan har en OPAC-kiosk, visa hur man söker i katalogen. Ge exempel på sökningar på författare, titel och ämnesord.

-årskurs tre: om skolan har en OPAC-kiosk, visa hur man loggar in och lånar själv, gör omlån och reserverar böcker.


Begreppen skönlitteratur och facklitteratur

-förskoleklassen: gör eleverna medvetna om att faktaböcker står för sig och kapitelböcker för sig, visa var lättlästa böcker och bilderböcker står.

-årskurs ett- två: introducera begreppen skönlitteratur och facklitteratur och diskutera skillnaderna. Visa exempel på olika sorters faktaböcker och bokprata faktaböcker. Prata om författare, illustratörer och andra upphovsmän. Leka och öva alfabetisk ordning.

-årskurs två-tre: förklara hur skolbibliotekets klassifikationssystem och hylluppställning fungerar och relatera till andra system att klassificera (på andra bibliotek).


Metoder för att söka information från olika källor samt inneha ett källkritiskt förhållningssätt

-årskurs ett-två: jobba med Nosa på nätet (länk nedan).

-årskurs tre: vad är internet? Diskutera och se film (länk nedan). Se på olika sökmotorer och jämför och diskutera träfflistor. Introducera databaser, titta på och jämför Ne. se, Wikipedia, Wikimini (länkar nedan) och prova att redigera artiklar i Wikimini (funkar bäst i Firefox). Se UR’s program om källkritik, ”Är det sant” (länk nedan). Titta på och jämför olika webbsidor utifrån de källkritiska frågorna. Hur? Vad? Vem? Varför? När?, använd gärna ”bluffsidor” som ”Åsneryds officiella hemsida” och ”Mozarts besök i Sverige” (länkar nedan).


Att ange källa då information och fakta av någon annan används

-gör en gemensam plan på skolan för hur källor förväntas anges i de olika årskurserna.

WebbresurserAnsvarig utgivare: Gunnel Olsson Hothar gunnel.olsson@lund.se

Webbansvarig: Emelie Sörensen emelie.sorensen@lund.se