Välkommen till LUSKA

LUSKA är Lunds kommuns gemensamma skolbibliotek på nätet. Här arbetar skolbibliotekarier i kommunen med att samla digitala resurser och verktyg för elever och personal i grundskolan. På LUSKA finns stöd för dig som vill arbeta med digitalisering och MIK i skolan. Här finns också information om inläst material i kommunen, tips på hur man arbetar läsfrämjande, resurser som kan vara av nytta för arbete med förberedelseklass och mycket mer.

Ovan hittar du snabblänkar till de kommungemensamma databaserna.

Välj ingång nedan, beroende på om du är pedagog, bibliotekarie, skolledare, elev eller vårdnadshavare.

Kontakta oss gärna om du har synpunkter, tips eller önskemål på innehållet i LUSKA!

Välkommen till ditt skolbibliotek!

Ansvarig utgivare: Gunnel Olsson Hothar gunnel.olsson@lund.se

Webbansvarig: Emelie Sörensen emelie.sorensen@lund.se