LUPP

Lund utbildar pedagogisk personal

Vi fortsätter att erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning i ny regi och med större och bättre utbud!

I fortbildningspaketet kan du välja mellan kurser som på olika sätt visar bl a hur du kan utnyttja och använda IKT i undervisningen. Vi har ett brett utbud och erbjuder allt från “traditionella” SIKTA-kurser till GRATIS-kurser och specialanpassade uppdragsbeställningar.

Grundkurserna i GAFE är gratis även vt-17. Viktigt att känna till är att en och samma enhet får skicka max 3 deltagare till samma gratiskurs. Finns behov/önskan om att fler personer på samma förskola/skola ska gå en kurs, erbjuder vi uppdragsbeställningar där vi tillsammans med skolan/förskolan anpassar innehållet efter er verksamhet och även ger större möjlighet att påverka datum, plats, etc.

Vårens kursutbud erbjuder även fortsättningskurser i GAFE liksom SIKTA-favoriterna "IKT+BFL=sant (grundskola/G/Vux)", "IKT+BFFL =sant (förskola)" och "Programmering för skolan" m.fl!

Behöver du hjälp med extra anpassningar, läs- och skrivstöd rekommenderar vi Skoldatatekets kurser som är gratis!

Nytt för våren är även att du når LSR kursutbud via LUPP.

Ett arbete pågår för att undersöka utbildningsbehovet i Unikum. Kurser i Unikum och V-klass planeras och kommer troligtvis att erbjudas vt-17.

Datum, plats och anmälan

Plats för samtliga kurser är i lokal inom Lunds kommun.

Upplägg och datum/tid kan variera mellan de olika kurserna.

Anmälan till gratis-kurser ska göras senast 2 veckor före kursstart. För SIKTA-kurser är sista dag för anmälan 31/1 2017.


Adress Lunds kommun Stora Södergatan 47 221 23 Lund E-post Sikta@utb.lund.se