i Lund
På gång i Lund vt 2019!


  • Nya Sites kommer uppdateras läs mer:

https://gsuiteupdates.googleblog.com/2019/01/google-sites-improvements-new-roadmap.htm

  • LUPP kurser

Läs mer på:

https://sites.google.com/skola.lund.se/lupp
Team Drive

Enkel presentation om Team Drive från IKT-teamet:

https://docs.google.com/a/skola.lund.se/presentation/d/1wbwGaPfPTl9SohBahrvyBsZp2x9CXPzp0_zbJR2DEho/edit?usp=sharing

Mer info om Team drive finns på:

https://support.google.com/drive/answer/7286514

OBS! Det går inte att flytta hel mapp från Min enhet till Team Drive i GAFE (G Suite) ännu, däremot ett dokument i taget.

Nu kan endast admin göra det.


Lunds skolors IKT-team

St Södergatan 47

222 23 Lund

Växel 046-35 50 00

Ansvarig utgivare:

Stefan Norrestam, stefan.norrestam@lund.se

Sitesadmin:

Agneta Strand

agneta.strand@lund.se