i Lund
På gång i Lund ht 2018!


  • Nya Sites har uppdaterats, bla går det nu att migrera en gammal site till Nya sites. Fördelen är att man får behålla den gamla webbadrssen, nackdelen är att man får omarbeta innehållet då det ser olika ut i nya-gamla sites.


  • LUPP kurser

Läs mer på:

https://sites.google.com/skola.lund.se/lupp
Team Drive

Enkel presentation om Team Drive från IKT-teamet:

https://docs.google.com/a/skola.lund.se/presentation/d/1wbwGaPfPTl9SohBahrvyBsZp2x9CXPzp0_zbJR2DEho/edit?usp=sharing

Mer info om Team drive finns på:

https://support.google.com/drive/answer/7286514

OBS! Det går inte att flytta hel mapp från Min enhet till Team Drive i GAFE (G Suite) ännu, däremot ett dokument i taget.

Nu kan endast admin göra det.


Lunds skolors IKT-team

St Södergatan 47

222 23 Lund

Växel 046-35 50 00

Ansvarig utgivare:

Stefan Norrestam, stefan.norrestam@lund.se

Sitesadmin:

Agneta Strand

agneta.strand@lund.se