Vegalyckans Vision


Lära för framtiden

Vegalyckan är en f-3 skola/fritidshem i södra Lund. Vi har ett professionellt förhållningssätt till kunskap och tydliga strukturer i klassrummet för att eleverna ska uppnå kunskapsmålen. Skolans pedagoger arbetar aktivt med kollegialt lärande utifrån vetenskaplig grund.

Vi utvecklar elevernas relationer och färdigheter genom lek i Vegalyckans vackra parkmiljö samt genom olika aktiviteter.

Vegalyckan ger eleverna tro på att själva gestalta sin framtid, medverka till samhörighet och ett demokratiskt förhållningssätt till andra.

Vegalyckan

Vegalyckan är en nybyggnation av gamla Vegaskolan och Lilla Järnåkraskolan. Vegalyckan ligger i Nilstorp i södra Lund och skolan blev inflyttningsklar i augusti 2015. Skolan rymmer cirka 220 elever i årskurserna förskoleklass till årskurs tre och har åldershomogena, tvåparallelliga klasser. Vegalyckans fritidshem finns i samma lokaler som skolan och eleverna ges möjlighet till skapande i stora ateljéer. Det finns även bibliotek med bibliotekarie och utlåning av böcker.

Till Vegalyckan hör även lummig parkmiljö; en grön oas där eleverna har tillgång till motorikbanor, multiarena och lek. I parken finns även konstverk i form av ljusskulpturer, döpta till Bönlandet av konstnär Monika Gora och elever.

Vegalyckan har eget tillagningskök och maten är 80 procent ekologisk. Köket erbjuder alltid ett vegetariskt alternativ varje dag och serverar förutom lunch även frukost och mellanmål.

På Vegalyckan finns även grundsärskola med cirka fyra elever.

Vegalyckan arbetar aktivt med värdegrunden vilket avspeglas i gemensamma temadagar såsom värdegrundsdag, FN-dag, Världsbokdag, Vårvandring, Kick-of-dagar, julpyssel och matematik i Domkyrkan. Skolan har även kompisråd, elevråd och matråd.

Vegalyckans personal arbetar aktivt med sambedömning, bedömning för lärande och kollegialt lärande. Förstelärare driver utveckling i svensk- och matematikgrupper och ämnesutvecklingen står på vetenskaplig grund. Skolans Elevhälsoteam är starkt knutet till klassrumspraktiken. Tillsammans arbetar alla för Vegalyckans gemensamma vision – professionellt lärande, demokratiskt förhållningssätt och framåtanda.

Våra Pedagoghundar på Vegalyckan

Figge och Oboy är utbildade Pedagoghundar och tillsammans med deras förare Cecilia, som är fritidspedagog, bildar de ett Pedagoghundsteam. För att få utbildas till Pedagoghundsteam behöver hundens förare vara pedagogiskt utbildad.

Pedagoghund är ett pedagogiskt verktyg, med vilket man kan nå elever från ett nytt håll. Att arbeta med en tredje part, som dessutom är ett djur som älskar förutsättningslöst, blir en magisk ingång för många elever. Det finns forskning som visar att oxytocin, vårt ”må-bra-hormon” ökar då framförallt hund finns i närheten, men även andra djur.

Figge och Oboy är hela Vegalyckans Pedagoghundar. De arbetar med alla klasserna på skolan som en del i Likabehandlingsplanen och enskilt med vissa elever som behöver det. Alla klasser har Figge/Oboy lektion 2 gånger per termin, där man arbetar med samarbets- och värderingsövningar. De rastvärdar även ute flera dagar i veckan.

När Figge och Oboy arbetar med enskilda elever, eller mindre grupper blir det som en enskild anpassning. Pedagoghundsteamet arbetar både med ämneskunskaper, sociala relationer, stressreducering, välbefinnande och motivationsfrämjande.


Likabehandlingsplan

Kvalitetsredovisning

Vegalyckan Likabehandlingsplan 18%2F19.pdf
Kvalitetsred. 2018 hemsidan (1).docx