Värdegrundsgruppen

Om oss

Vårt uppdrag


Projekt just nu!

Klasserna 9C och 2C har tillsammans skapat en skiva i sitt integrationsprojekt.

Omar Sigurdsson

Magnus Nybelin

Christina Smedberg

Christina Engman

Presentation av elevhälsoteamet

Värdegrundsstruktur

Målsättning: Ge förutsättningar för god relation mentor-elev vilket vi vet är en av de viktigaste faktorerna för god måluppfyllelse. En struktur kring värdegrundsarbetet ger en röd tråd i förhållande till övrig undervisning samt minskad arbetsbörda för både elever och personal.

Kontinuitet har varit viktigt när vi har gjort strukturen som följer. Vi har gjort ett tvåveckorsschema som löper på. Detta ger en förutsättning för ett värdegrundsarbete som är sammankopplat med övrig pedagogisk verksamhet.

TMU = Tid för måluppfyllelse
SKV = Skolansvalstid

V.1:

SKV: 30 min

Info skolarbete/värdegrundsarbete.

Veckomeddelande.

TMU-mentor: 70 min

Elever och mentorer träffas—utrymme för samtal mentor-elever, Värdegrundsarbete helklass/mentorsgrupp. Externa föreläsare, studiebesök m.m.

V.2:

SKV: 30 min

Info skolarbete/värdegrundsarbete.

Veckomeddelande.

TMU-alla: 70 min

Eleverna arbetar med olika ämnen.