Elevhälsoteamet

Skolsköterska

F-6

Cecilia Petersson

Skolsköterska

7-9

Emma Modin

Kurator F-9

Christina Smedberg

Elevhälsoassistent

Christina Engman

Specialpedagog

Charlotta Fridh Andersson

Specialpedagog

Carina de Dering

Spec. lärare F-3

Evy Hansson

Spec. lärare 5-6

Annette Andersson

Spec.lärare 7-9

Rekrytering pågår