Sjukanmälan och ledighet

Skola

Vid sjukdom anmäl detta via appen “Tieto Edu”

Det går även att skicka SMS till tele: 0730-121271 enligt följande format:

Frv 101112-1234 (endast personnummer, ej namn)

Notera att anmälan via SMS måste ske innan kl 08:00

Du kan även sjukanmäl ditt barn till Victoria Öman 0455- 30 37 35 Linda Börjesson 0455-30 40 00 eller Eva Fahlström 0455-30 40 49.

Ledighet - skolan

Ledighet beviljas av rektor dock högst 10 dagar på ett läsår.

Särskild blankett kan hämtas på fliken ledighetsansökan och lämnas ifylld till klasslärare. För ledighet del av dag för tex. läkarbesök kommunicerar ni med klasslärare. All frånvaro/närvaro registreras digitalt.

Ingen ledighet beviljas när det är nationella prov.

Fritidshem

På fritidshemmen använder vi det digitala närvarosystemet Tieto edu

Meddela skoladministratör vid avvikelser i schemat. Se till att ni som vårdnadshavare informerar personalen på fritids när ni hämtar och lämnar ert barn.

Om ni vårdnadshavare vill skicka information till fritidshemmen är numret
010-1503043. Sms-meddelande med förändringar som gäller samma eftermiddag kan skickas fram till kl. 8.00 samma dag. Om meddelandet gäller annan dag, skriv tydligt vilket datum det gäller.

SMS:et måste skickas från vårdnadshavarens mobilnummer som finns registrerat i Tieto edu.

INFO (mellanslag) elevens personnummer(ÅÅMMDD-XXXX) (mellanslag) skriv in meddelandet (max 160 tecken). OBS! Glöm inte - mellan födelsesiffror och de fyra sista siffrorna i personnumret.

EXEMPEL:
INFO 030326-7966 Kalle åker buss hem efter skolan

Ledighet - fritidshemmet

Om eleven har placering på fritidshem är det viktigt att rätt uppgifter fylls i när det är lov från skolan eftersom vi planerar verksamheten med personal, aktiviteter samt inköp av frukost, lunch och mellanmål av Serviceförvaltningen utifrån de antal barn som ni vårdnadshavare har meddelat ska vara på fritidshemmet på loven.