Information Tieto edu

Sjukanmälan via SMS.pdf

Information gällande Tieto edu

Schema på fritids

Vi i Jämjö området har ett digitalt system som heter Tieto edu. Det innebär att vi hanterar närvaro och scheman digitalt i våra verksamheter.

För er som har barn placerade på våra fritidshem innebär det att ni registrerar omsorgstider via kommunens webbtjänst på www.karlskrona.se eller i appen Tieto Edu.

Det finns även möjlighet att skicka meddelande eller anmäla frånvaro till systemet via SMS, där ni som vårdnadshavare kan SMS:a in en ändring av tid eller om någon annan än vårdnadshavaren ska hämta barnet aktuell dag.

Info via SMS: 010-1503043

Sms-meddelande med förändringar som gäller samma eftermiddag kan skickas fram till kl. 8.00 samma dag. Om meddelandet gäller annan dag, skriv tydligt vilket datum det gäller.

SMS:et måste skickas från vårdnadshavarens mobilnummer som finns registrerat i Tieto edu.

INFO (mellanslag) elevens personnummer(ÅÅMMDD-XXXX) (mellanslag) skriv in meddelandet (max 160 tecken). OBS! Glöm inte - mellan födelsesiffror och de fyra sista siffrorna i personnumret.

EXEMPEL:

INFO 030326-7966 Kalle åker buss hem efter skolan

Sjukanmälan via SMS, 0730-121271

Sms-meddelande vid sjukanmälan kan skickas fram till kl. 08:00 samma dag.

EXEMPEL

Frv 030326-7966 (endast personnummer, ej namn)


Vid eventuella frågor kontakta skoladministratören på tel: 0455-30 37 35Information Tieto.docx.pdf