Information Life Care

Information gällande Lifecare

Schema på fritids

Vi i Jämjö området har ett digitalt system som heter Lifecare. Det innebär att vi hanterar närvaro och scheman digitalt i våra verksamheter.

För er som har barn placerade på våra fritidshem innebär det att ni registrerar omsorgstider via kommunens webbtjänst på www.karlskrona.se.

Det finns även möjlighet att skicka meddelande eller anmäla frånvaro till systemet via SMS, där ni som vårdnadshavare kan SMS:a in en ändring av tid eller om någon annan än vårdnadshavaren ska hämta barnet aktuell dag.

Info via SMS: 010-1503043

Sms-meddelande med förändringar som gäller samma eftermiddag kan skickas fram till kl. 11.00 samma dag. Om meddelandet gäller annan dag, skriv tydligt vilket datum det gäller.

SMS:et måste skickas från vårdnadshavarens mobilnummer som finns registrerat i Lifecare.

Info (mellanslag) elevens personnummer(ÅÅMMDD-XXXX) (mellanslag) skriv in meddelandet (max 160 tecken). OBS! Glöm inte - mellan födelsesiffror och de fyra sista siffrorna i personnumret.

EXEMPEL:

Info 030326-7966 Kalle åker buss hem efter skolan

Sjukanmälan via SMS, 0730-121271

Sms-meddelande vid sjukanmälan kan skickas fram till kl. 08:00 samma dag.

EXEMPEL

Frv 030326-7966 (endast personnummer, ej namn)


Vid eventuella frågor kontakta skoladministratören på tel: 0455-30 40 00Sjukanmälan via SMS.pdf