Jändeldag

Personal som ansvarar för ämnesundervisningen på Jändeldagen:

NO (Naturorienterande ämnen) telefon arbetsrum 0455 – 30 40 43

Helena Löfgren helena.lofgren@skola.karlskrona.se

Ulrika Hermansson ulrika.hermansson@skola.karlskrona.se

Susan Olsson susan.olsson@skola.karlskrona.se

Sara Nilsson sara.nilsson@skola.karlskrona.se


Språk, telefon arbetsrum 0455 – 30 40 36

Jenny Daleke (franska) jenny.daleke@skola.karlskrona.se

Jill Fransson (spanska) jill.fransson@skola.karlskrona.se

Christian Karlsson (tyska) christian.karlsson@skola.karlskrona.se

Johanna Petersson (eng) johanna.petersson@skola.karlskrona.se


Hemkunskap, telefon arbetsrum 0455 – 30 40 36

Ann-Sofie Elofsson ann-sofie.elofsson@skola.karlskrona.se

Pontus Howding pontus.howding@skola.karlskrona.se


Musik, telefon arbetsrum 0455 – 30 40 48

Staffan Appelqvist staffan.appelqvist@skola.karlskrona.se

Johan Toll johan.toll@skola.karlskrona.se