Åk 5

Kontaktuppgifter lärare

Linda Larsson (MA): linda.larsson1@skola.karlskrona.se

Caroline Jakobsson (SO): caroline.jakobsson@skola.karlskrona.se

Helen Nordström (NO, MU, TK) helen.nordstrom1@skola.karlskrona.se

Erica Hjelm (SV, ENG, mentor) erica.hjelm@skola.karlskrona.se

Erika Götharsson (IDH , mentor) erika.gotharsson@skola.karlskrona.se


Veckoinformation v 8-9
Veckoinformation v 7
Veckoinformation v 6
Veckoinformation Klass 5, v.5
Veckoinformation v.3