Kontakt

Biträdande rektor

Johanna Siverland Andersson

0455-303610

johanna.siverlandandersson@karlskrona.se


Avdelningarna Rubinen, Juvelen, Pärlan och Diamanten ligger i Ramdala, adress:

Egnahemsvägen 4

373 52 Ramdala


Avdelningen Trummenäs ligger i Spandelstorp, adress:

Musikgatan 1 A

371 49 KarlskronaAvdelningar

Rubinen: 0455-30 32 55

Juvelen: 0455-30 32 55

Diamanten: 0455-30 30 67

Pärlan: 0455-30 30 67

Trummenäs 0455- 32 00 10

Administration

Victoria Öman 0455-30 37 35

Vaktmästare

Lennart Birgersson 0708-19 11 06

Köket

Ramdala: Jan Karlsson 0455-30 40 51

Trummenäs: Kaj Persson 0455-30 38 31