Rubinen

Välkomna in till Rubinen!

Rubinen är avdelningen för barn som är runt 2-3 år och här arbetar Kattis, Ida och Ulrika.

På Rubinen strävar vi efter att varje dag skapa en lustfylld tillvaro tillsammans med era barn. Lustfylld i form av glädje, trygghet, kontinuitet, spänning, upplevelser och utforskande där leken är i centrum.

Det läroplansmål vi har valt att fokusera på under hösten-19 och våren-20 är:

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta" (Lpfö-18)

Rubinen har ett instagramkonto som vårdnadshavarna kan ta del av: ramdalas_rubiner.