Juvelen

Välkommen till oss!

På avdelning Juvelen är barnen i treårsåldern och pedagogerna som arbetar här är Susanne, Ebba och Maria.

Vi är i samma hus som Rubinen och samarbetar med dom morgon/kväll.


Detta läroplansmål kommer vi att arbeta extra på under hösten -19 och våren-20.

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängd, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta" (Lpfö-18)


Lekens viktiga roll och det sociala samspelet ligger i fokus för oss samt en inspirerande miljö.