Juvelen

Välkomna till Juvelen

På avdelning Juvelen vistas våra 3-4 åringar.

Vårt mål är att varje dag skapa en lustfylld tillvaro tillsammans med ert barn. Lustfylld i form av glädje, trygghet, kontinuitet, spänning, upplevelse och utforskande, där leken är i centrum. Rutiner är en viktig del av vardagen för de yngre barnen. Att barnen kan orientera sig och vet vad som ska hända under dagen skapar en trygghet och självkänsla.

Läslyftet och Utmanande lärande ger personalen kompetensutveckling och inspiration till barnens aktiviteter samt verktyg för reflektion och dokumentation.

Vi arbetar efter förskolans styrdokument och i enlighet med kommunens prioriterade mål från läroplanen läggs fokus på matematik, svenska samt normer och värden.