Diamanten

Välkomna till avdelningen Diamanten här håller de äldsta barnen på förskolan till i två olika grupper.


Läslyftet och Utmanande lärande ger personalen kompetensutveckling och inspiration till barnens aktiviteter samt verktyg för reflektion och dokumentation.


Vi arbetar efter förskolans styrdokument och i enighet med kommunens prioriterade mål från läroplanen läggs fokus på matematik, svenska samt normer och värden.