Lära för livet.

Hos oss tar du klivet!

Vi är en skola med årskurserna 4-6, där vi f n har två klasser i varje årskurs, med 20-27 elever per klass. Utöver klassrummen har vi även studiehall med bildsal, grupprum och stora ytor för lek och fritid. Undervisningen i slöjd, musik och idrott sker i ändamålsenliga lokaler, vilka delas med högstadiet, som är vår granne. I lokalerna finns även Klubben, som är fritidsverksamhet för årskurserna 3-6. Mer om Klubbens verksamhet hittar du under deras egen flik.