Internordiskt vänortssamarbete

Coronavirus

Värdländerna har tillsammans beslutat att planera för att genomföra lägerskolorna


Vänorternas Ungdomskonferens - VUK - kommer att genomföras

Lärarkonferensen kommer inte att genomföras

Skolchefskonferensen kommer att genomföras i Bergen i uke 47.


Välkommen till Internordiskt!

- ett vänortssamarbete mellan Bergen, Åbo, Flensborg och Göteborg! (Aarhus har tidigare deltagit men nu pausat sitt deltagande)


I samarbetet ingår ett elevutbyte/lejrskole för elever i grundskolan, VUK - vänorternas ungdomskonferens för gymnasieelever samt lärar- och skolchefskonferens. Länkar till de olika aktiviteterna finns i menyn ovan.

Övergripande mål för internordiskt skolsamarbete

  • Stötta och utveckla ett nordiskt samarbete i förskolan, grundskolan och gymnasiet.

  • Främja erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande mellan deltagande vänorter utifrån aktuella teman och/eller skolämnen.

  • Främja språkförståelsen mellan de nordiska länderna och ungas intresse för att delta i nordisk gemenskap.

  • Främja det nordiska samarbetet och den nordiska kulturgemenskapen mellan våra barn, elever, förskollärare, pedagoger, lärare, skolledare och skolchefer.

  • Bygga på förståelse för vikten av att stärka/bevara/utveckla den nordiska kulturgemenskapen.