Årsrapport LAG

Alle lag skal ved årets slutt lage en årsrapport. Denne årsrapportene til lagene vil være en viktig del av årsrapporten på årsmøte til Jarl. Det er i hovedsak oppmann/oppkvinnes oppgave å lage årsrapporten. Vi ønsker årsrapporten skal være sendt til klubben i løpet av Desember.

Jarl har laget et skjema som fylles ut for å gjøre dette så enkelt som mulig for lagene å fylle ut og sende inn til klubben. Alle lag skal minimum legge ved 1 lagbilde ved årsrapporten. Informasjonen som skal inn i årsrapporten finner man enkelt i SPOND. Legg inn alle aktiviteter i SPOND, så har dere historikk når man skal lage årsrapporten.

Årsrapporten kan fylles ut og sendes inn via dette skjemaet: SKJEMA ÅRSRAPPORT

Det som fylles ut og lastes opp vil bli satt sammen til en PDF fil som klubben mottar. Når du legger inn e-posten din i skjemaet, så vil denne pdf filen også bli sendt til deg. Vi får automatisk denne filen også, så du trenger ikke å sende denne til oss.

Det kan nok være smart å se nedover hva som skal fylles ut...muligens skrive det i en annen tekst editor, for å så å lime det inn her. Det vil være krav til å laste opp minimum 1 lagbilde, det bør dere få tak i før dere begynner her.

Det er også mulig å lagre skjermaet for å fortsette videre senere uten å miste det som er lagt inn. Da velger man LAGRE knappen nederst på skjemaet. Med mindre man ønsker å lage konto på Jotform, så kan man velge HOPP OVER KONTO OPPRETTELSE. Da kan man få en LINK til det påbegynte skjemaet.

Årshjul

Nytt for året er at det skal sendes inn et enkelt årshjul for laget for kommende sesong. Årshjulet skal sendes inn senest 1. mars

Årshjulet kan enten lages ved enkel bruk av Word/Powerpoint eller ved bruk av mal (eks): https://plandisc.com/nn/mal-for-en-kalender-i-en-sportsklubb-sirkulaer-oversikt

I årshjulet ønskes det oppgitt tidspunkt for:

  • Turneringer - Hvilke og når?

  • Dugnader - Auglend, salgsdugnad, julelotteri, lagdugnad?

  • Treningsleir eller sosiale arrangementer

  • Sommerferie og vinterpause

  • Foreldremøter/spillermøter

  • Sesong

Enkelte tidspunkter kan være vanskelig å fastslå så tidlig på året, derfor kan det skje endringer i årshjulet. Klubben ønsker uansett at det legges en plan for sesongen som både klubbledelsen og foreldre kan forholde seg til og planlegge utfra.


PS: Årshjulet sendes i eget pdf dokument på e-post til dagligleder@skjarl.no