Årshjul

Årshjul 

Viktige aktiviteter for klubbens medlemmer. 

Årshjulet blir oppdatert med datoer fortløpende.

2023:

Januar:

Februar:

Mars:

April:

Mai:

Juni:

Juli:

August:

September:

Oktober:

November:

Desember: