Avgåtte styrer

Styret 2021

Formann

Oddbjørn Fiskå

Nestleder

Monica Førland

Sekretær

Kenneth Sivertsen

Kasserer

Arne Carlsen

Barne- og Ungdomsleder

Per Helge Lillefosse

Styremedlem

Hege Gittens

Varamedlem

Stine Fiskå

Styret 2020

Formann

Tom Haug

Nestleder

Monica Førland

Sekretær

Trond Paulsen

Kasserer

Arne Carlsen

Barne- og Ungdomsleder

Per Helge Lillefosse

Styremedlem

Kåre Jan Pedersen

Varamedlem

Malin Undem

Styret 2019

Formann

Tom Haug

Nestleder

Johnny Fredvik

Sekretær

Trond Paulsen

Kasserer

Arne Carlsen

Barne- og Ungdomsleder

Arne Aa

Styremedlem

Kåre Jan Pedersen

Varamedlem

Monica Haug

Styret 2018

Formann

Tom Haug

Nestleder

Johnny Fredvik

Sekretær

Trond Paulsen

Kasserer

Kåre Jan Pedersen

Barne- og Ungdomsleder

Arne Aa

Styremedlem

Per Myge

Styremedlem

Monica Haug

Styret 2017

Formann

Tom Haug

Sekretær

Trond Paulsen

Kasserer

Kåre Jan Pedersen

Barne- og Ungdomsleder

Arne Aa

Styremedlem

Johnny Fredvik

Styremedlem

Per Myge

Styremedlem

Monica Haug

Styret 2016

Formann

Tom Haug

Sekretær

Trond Paulsen

Kasserer

Kåre Jan Pedersen

Barne- og Ungdomsleder

Arne Aa

Styremedlem

Johnny Fredvik

Styremedlem

Per Myge

Styremedlem

Monica Haug

Styret 2015

Formann

Per Myge

Sekretær

Trond Paulsen

Kasserer

Kåre Jan Pedersen

Ungdomsleder

Arne Aa

Sportslig leder

Thor Steinar Sandvik

Styremedlem

Kenneth Titlestad

Styremedlem

Monica Haug

Styret 2014

Formann

Per Myge

Sekretær

Trond Paulsen

Kasserer

Kåre Jan Pedersen

Ungdomsleder

Arne Aa

Sportslig leder

Thor Steinar Sandvik

Styremedlem

Eivind Roalsø

Styremedlem

Monica Haug

Styremedlem

Egil Wathne

Styret 2013

Formann

Per Myge

Sekretær

Trond Paulsen


Kasserer

Kåre Jan PedersenUngdomsleder

Arne Aa

Sportslig leder

Thor Steinar Sandvik

A-lags kontakt

Owe Willumsen

Anleggsleder

Eivind Roalsø

Styremedlem

Egil Wathne

Styret 2012

Formann

Per Myge

Nestformann

Egil Wathne

Sekretær

Eivind Wathne


Kasserer

Kåre Jan PedersenStyremedlem

Thor Steinar Sandvik

Styremedlem

Paul Morten Røssland

Styremedlem

Harald Vasshus Jørgensen