Skeiv Ungdoms

internsider

Dette er tillitssidene til Skeiv Ungdom.

Her finner du alt fra sakspapirer til landsstyre, skjemaer for reiseutlegg til å melde opp en sak til sentralstyret.

Er det noe du føler mangler eller lurer du på noe så send en mail til post@skeivungdom.no eller emma@skeivungdom.no så skal vi hjelpe så godt vi kan!

Her ligger retningslinjer, søknad- og rappoteringsskjemaer til frifond

Her finner du papirer for landsmøte samt papirene som ble vedtatt på forrige LM

Her finner du alt du trenger til landsstyremøtet

Her kan du melde opp saker til sst-møter

Her finner du hvordan man drifter et lokallag, taushetserklæring, tips om verving og mye mer

Her finner du dokumenter som ble vedtatt på LM, samt diverse retningslinjer

Her kan du finne de sentrale datoene til skeiv ungdom som prides, ls, lm, osv. Denne vil bli oppdatert fortløpende

Her finner du intern kontaktinformasjon i tillegg til ekstern