ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 และ 4 รอบเพิ่มเติม

ประกาศโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้นม.1 (เพิ่มเติม)

มอบตัววันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น.

รายชื่อนักเรียน ม.1 รอบเพิ่มเติม.pdf

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้นม.4 (เพิ่มเติม)

มอบตัววันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น.

รายชื่อนักเรียน ม.4 รอบเพิ่มเติม.pdf

ดาวน์โหลดเอกสารที่ใช้ในวันมอบตัว

ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ภาคเรียนที่ 1/2563

ค่าใช้จ่าย ห้องทั่วไป ม.1.pdf
ค่าใช้จ่าย ห้องทั่วไป ม.4.pdf