Podpoř SI

Příběh Dolňáku jsme mohli psát díky dobré vůli mnoha lidí, kteří se nebáli přiložit ruku k dílu, nebo poslat finanční podporu a nechat tak vyrůst něco nového. Díky vám všem, že s námi chcete nechat svět lepší!

Velké díky patří Univerzitě Palackého, která nabídla více než otevřenou mysl. Statutárnímu městu Olomouc, za to, že laskavě propůjčilo k pronájmu prostory v nejkrásnějším paláci v centru a Skautskému institutu za jeho podporu a zkušenost s psaním tohoto krásného příběhu.

Přesto jsme na začátku dlouhé cesty, za hranicí provizorního a rádi bychom nechali Dolňák kvést dál. Budeme rádi za každý dar, který Skautskému institutu v Olomouci pomůže posílit kořeny a roztáhnout křídla.