ยินดีต้อนรับเยี่ยมชมเว็บไซต์ค่ะ

สมพิศ สุวรรณชัย

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

e- mail : sompis.su@sk1edu.go.th