สวัสดีค่ะ...ขอต้อนรับทุกท่าน...

เข้าสู่เว็บไซด์ SK1 Computing office

เว็บไซต์นี้เป็นช่องทาง

การสื่อสารระหว่างศึกษานิเทศก์

กับโรงเรียน เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร

การประกันคุณภาพการศึกษา

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฯ

ดร. ปรีเปรม เค้าอ้น

ศึกษานิเทศก์