ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ

นางสาวปรานีต มีพวงผล

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สระแก้ว เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000 โทรศัพท์ /โทรสาร 037-425468-9