สวัสดีค่ะ

วันปีใหม่เดือนมกราคม 2562 ขอคุณพระศรีรัตนตรัยจงคุ้มครอง อวยชัยให้พร

จงมีแต่ความสุข ความสมหวัง แด่ทุกท่าน

นงนุช สมมิตร


นางนงนุช สมมิตร

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกาาธิการ