นางสาวกาญจนา ขุนทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทรศัพท์ : 0-3742-5468 ต่อ 32 มือถือ : 0944254665

อีเมล์ : kanjunk@sk1edu.go.th

เว็บไซต์ระบบข้อมูลรายบุคคลนี้ได้จัดทำขึ้นตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ในการใช้งาน SK1 Cloud Computing Office เพื่อนำเสนองานผ่าน Cloud และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแชร์ทรัพยากรที่มีให้กับบุคคลต่างๆ ที่สนใจ เข้ามาเยี่ยมชม ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์และเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาว สพป.สระแก้ว เขต 1 ขอบคุณค่ะ


ID Line :