เว็บไซต์ระบบข้อมูลรายบุคคลนี้ได้จัดทำขึ้นตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ในการใช้งาน SK1 Cloud Computing Office เพื่อนำเสนองานผ่าน Cloud และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแชร์ทรัพยากรที่มีให้กับบุคคลต่างๆ ที่สนใจ เข้ามาเยี่ยมชม ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์และเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาว สพป.สระแก้ว เขต 1 ครับ

นายจีระวัฒน์ ปัสสากุล