สวัสดีครับ...ทุกคน

ที่นี่คือเว็บไซด์เผยแพร่ข้อมูลรายบุคคลของสพป.สระแก้ว เขต 1


ผม..นายบุญเชิด นรมาตย์

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ครับ