การเลือกตั้งองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
นักศึกษาสามารถเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ โดยระบบจะเปิดให้ลงคะแนนในเวลา 09.00 น. - 14.00 น. ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564
นักศึกษาสามารถลงคะแนนได้เพียงครั้งเดียว โดยใช้Email นามสกุล Sk-cc.ac.th และ รหัสนักศึกษา เพื่อยืนยันข้อมูลตนเอง

29 พ.ค. 64
อย่าลืมมาใช้สิทธิเลือกตั้งองค์การนักศึกษา