Media Lab

Media Lab!?!

Het Media Lab vormt samen met het Fablab een zeer krachtige en rijke leeromgeving voor studenten, leerkrachten, hobbyisten en starters. Met het Media Lab willen wij inzetten op digitaleeducatie door de ontwikkeling van lesprogramma’s in mediawijsheid en door het aanbieden van workshops voor scholen en particulieren. Het multi-medialab beschikt over een aangepaste infrastructuur voorzien van krachtige computers voor audio- en video-editing, materiaal voor het maken van audio- en videoopnames, tools rond augmented en virtual reality toepassingen maar ook tools voor app development. Deze tools zijn uitermate geschikt om in te zetten op de ontwikkeling van de 21ste eeuwse vaardigheden. In die zin is het multi medialab ook een middel om deze vaardigheden en competenties te ontwikkeling. Het multimedialab en Fablab vormen samen de school van de toekomst!

De basisvaardigheden die de moderne burger nodig heeft, gaan verder dan leren lezen en schrijven. Om deel te nemen aan de samenleving is in de toekomst ook digitale basiskennis en de kennis van digitale media (film, foto, maar ook programmeren) onontbeerlijk.

Het Medialab is ontwikkeld om bij te dragen aan deze digitale basiskennis. Dit betekent dat het Media Lab er is voor iedereen die meer wil leren over media en techniek. Met projecten en activiteiten voor jong en oud wordt deze kennis toegepast en gedeeld.


Een inspirerend voorbeeld...maar laat ons vooral bescheiden blijven...

Het MIT Media Lab is een laboratorium van de School of Architecture and Planning van het Massachusetts Institute of Technology. Het is een gecombineerd onderwijs- en onderzoeksinstituut, met als werkterrein design, multimedia en technologie, gevestigd in Cambridge, Massachusetts. Kenmerkend voor het Media Lab is de onorthodoxe, "antidisciplinaire" cultuur die er heerst en gekoesterd wordt, waarin onderzoekers zich in ateliers bezighouden met bijvoorbeeld "neuroengineering", "hoe kinderen leren", of "stapelbare elektrische auto's voor de stad van morgen"

Inspiratie, iets dichter bij huis...

Medialab Brussels is een inspirerende omgeving voor studenten, experts, ondernemers, kunstenaars. Zij stellen mensen en middelen ter beschikking om jouw prototype te ontwikkelen.