Barchefer

De serveringsansvariga på Sjösjukan kallas för Barchefer. Detta är engagerade personer som har rätt personligheter och kvalifikationer för att kunna driva Pub Sjösjukan under öppettiderna. Dessa personer utbildas och examineras av styrelsen, barchefsansvarig och nuvarande barchefer och när de bedöms redo att hålla i Sjösjukan så registreras de hos Socialstyrelsen.

På barchefslistan finns det 20 platser varav 11 är reserverade för Styrelsen i IFS Sjösjukan. De övriga platserna hålls av gamla styrelsemedlemmar och flitiga jobbare som har avancerat.

I nuläget har Pub Sjösjukan 13 barchefer.

Viktor Johansson

Barchef sedan: Okt 2015

Patryk Hamid

Barchef sedan: April 2016

Fabian Lundgren

Barchef sedan: April 2017

Tina Wendpaap

Barchef sedan: April 2017

Kevin Andersson

Barchef sedan: Maj 2017

Emilia Granberg

Barchef sedan: Maj 2017

Robin Nowakowski

Barchef sedan: Feb 2018

Anton Beasley

Barchef sedan: Mars 2018

Julia Öberg

Barchef sedan: Mars 2018

Hannes Rubin

Barchef sedan: Okt 2018

Axel Löfgren

Barchef sedan: Okt 2018

Nina Grankvist

Barchef sedan: Feb 2019

Markus Nörager

Barchef sedan: Mars 2019

Olivia Symoens

Barchef sedan: April 2019