Oudercomité

Samenstelling oudercomité Lagere School schooljaar 2019-2020

Kristel Keyen

Barbara van Ham

Jelle Jaquet

De oudervereniging komt verschillende malen per schooljaar bijeen. Ze bespreekt de activiteiten die op school worden georganiseerd. Zowel de activiteiten waarvan het initiatief bij de school ligt (schoolfeest, ontbijt, …) als eigen activiteiten (wafelverkoop).

We bespreken ook verschillende thema’s die ouders en leerlingen aanbelangen. Voorbeelden hiervan zijn: hoe kan de speelplaats properder worden, hoe kunnen we kinderen stimuleren om in contact te komen met het Nederlands buiten de schooluren, …

De oudervereniging doet ook vaak een beroep op de ouders en vraagt hen om mee te helpen op één -of liefst meerdere- activiteiten. Zoals bij de opkuis van een speelpleintje achter de humaniora, workshops, daguitstapjes, …

Wij zijn ervan overtuigd dat een goede samenwerking tussen de school en de ouders bijdraagt tot het welbevinden van de leerling.

Geïnteresseerde ouders kunnen zich bij de oudervereniging aanmelden en wij zullen hen bij de voorbereiding van elke activiteit contacteren.


Contact opnemen met het oudercomité kan via het volgende e-mail adres: oudercomitesjc@gmail.com