siyanuson school

2561-12-7 วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

จังหวัดจันทบุรีร่วมกับโรงเรียนศรียานุสรณ์ จัดงานวันต่อต้านคอร์รับชั่นสากลขึ้น ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ นำโดยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี และหัวหน้าส่วนราชการของสำนักงานต่างๆ ในจังหวัดจันทบุรี คณะครู นักเรียนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ภาพเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะผู้บริหาร

ประกอบด้วย

นายพรต สุภาพงษ์ ผู้อำนวยการ

นายธิติ สวนแก้ว รองผู้อำนวยการ

นางสาวสุรภา เอื้อนไธสง รองผู้อำนวยการ

2561-11-23 พิธีถวายราชสดุดีฯ

2561-11-23 ห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ ครูเพื่อเด็ก

2561-09-12 พิธีเชิดชูเกียรติคนดีศรียา 61

2561-09-4 ตลาดนัดอาชีพ 61

2561-09-14 ต้อนรับชลกัลยานุกูล

2561-08-25 26 ประชุมผู้ปกครอง 1/2561

รายการกิจกรรม... — List page from Classic Sites