ช่องทางการสมัคร

1. สมัครทางเว็บไซต์นี้

2. สมัครด้วยตนเองที่ ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น (เว้นวันหยุดราชการ)

วัตถุประสงค์การจัดงาน

1. จัดหารายได้นำเงินเข้ามูลนิธิศรียานุสรณ์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนศรียานุสรณ์

2. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของนักเรียนและประชาชนทั่วไป

กำหนดการจัดกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562

- เปิดรับสมัครออนไลน์

- สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนศรียานุสรณ์ (ตึก ห้อง เวลา)

- ปิดรับสมัครเมื่อเต็มจำนวน 3,000 คน

วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562

- รับเสื้อและBIBที่สถานที่จัดการแข่งขันโรงเรียนศรียานุสรณ์ เวลา 10.00 - 18.00 น

ประเภทการแข่งขัน

1. ประเภท Fun run 3.3 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท ได้รับ เสื้อและเหรียญรางวัล

ไม่แบ่งกลุ่มอายุและไม่มีการแข่งขัน


2. ประเภท Mini marathon 11.1 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท ได้รับ เสื้อ เหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล

มีการแข่งขันทั้งหมด 17 รุ่น โดยแบ่งกลุ่มอายุและรางวัลดังนี้

**ถ้วยรางวัลอันดับ 1-7 แยกชาย/หญิง/รุ่น**

**ถ้วย overall ชายและหญิง**

ชาย

   • ชาย อายุไม่เกิน 15 ปี
   • ชาย อายุ 16-29 ปี
   • ชาย อายุ 30-34 ปี
   • ชาย อายุ 35-39 ปี
   • ชาย อายุ 40-44 ปี
   • ชาย อายุ 45-49 ปี
   • ชาย อายุ 50-54 ปี
   • ชาย อายุ 55-59 ปี
   • ชาย อายุ 60-64 ปี
   • ชาย อายุ 65-69 ปี
   • ชาย อายุ 70 ปีขึ้นไป

หญิง

   • หญิง อายุไม่เกิน 15 ปี
   • หญิง อายุ 16-29 ปี
   • หญิง อายุ 30-39 ปี
   • หญิง อายุ 40-49 ปี
   • หญิง อายุ 50-59 ปี
   • หญิง อายุ 60 ปีขึ้นไป

3. ประเภท VIP runner ค่าสมัคร 2000 บาท สามารถร่วมวิ่งได้ทุกระยะ ได้รับ เสื้อ เหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลที่ระลึก

เส้นทางการแข่งขัน

ต้นแบบเสื้อและเหรียญ

ขนาดเสื้อ

ที่พักในเมืองจันทบุรี

กติกาการแข่งขัน

1. ผู้เข้าแข่งขันต้องรายงานตัวตั้งแต่เวลา 04.30-05.30 ณ จุด Start

2. ต้องผ่านจุดตรวจรับเช็คพ้อยท์ทุกจุด จนเข้าเส้นชัย

3. ติดหมายเลขประจำตัวไว้ที่หน้าอกด้านหน้าให้เห็นชัดเจน

4. นักวิ่งต้องมีอายุตรงตามประเภท/กลุ่ม อายุที่สมัคร ( พ.ศ. 2562 ลบ พ.ศ. เกิด )

5. ต้องแสดงหลักฐาน วัน เดือน ปี เกิดที่มีรูปถ่ายติดอยู่เพื่อเป็นการยืนยันก่อนการเข้ารับถ้วยรางวัล

6. การตัดสินของกรรมการถือว่าเด็ดขาด

7. การประท้วงการตัดสินให้ประท้วงในเวลา 15 นาที หลังจากเข้าเส้นชัย


**หมายเหตุ**

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามกฏกติกาของการแข่งขัน ทุกประการ โดยจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดอันตรายหรือได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขัน และยินยอมให้ฝ่ายจัดการแข่งขันถ่ายภาพหรือภาพยนตร์ เพื่อบันทึกการแข่งขันและนำไปเผยแพร่

ช่องทางการชำระเงินค่าสมัคร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา จันทบุรี

เลขบัญชี 204-0-54998-6

ชื่อบัญชี ๑๐๐ ปี ศรียานุสรณ์ มินิมาราธอน โดย นางปิยะวดี ใจคง และนางรัตนาวดี ฉายวิเศษพลและ น.ส.ปิยะชนก นามทอน


(ค่าส่งเสื้อ + BIB ตัวแรก 60 บาท ตัวต่อไป 20 บาท)

**กรุณาแจ้งชำระเงินหลังจากสมัครภายใน 1-2 วัน หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ**

**หากชำระค่าสมัครแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน(สลิบใบเสร็จ) มาที่ https://www.facebook.com/messages/t/siyaminimarathon

หรือ https://m.me/siyaminimarathon เป็นการยืนยืนการลงทะเบียน**