Incidències TIC

IES SIVERA FONT


Des d'aquesta pàgina podreu reportar totes les incidències detectades tant a les aules d'informàtica com a les aules dels alumnes. Recordeu que amb l'ajuda de tots ens serà més fàcil mantenir els equips en bon estat.

Incidències a les aules dels alumnes

Incidències a l'AULA 1 d'INFORMÀTICA

Incidències a l'AULA 2 d'INFORMÀTICA

Incidències a l'AULA 3 d'INFORMÀTICA

ESTAT DE LES INCIDÈNCIES (AULES DELS ALUMNES)