Zwierzęta‎ > ‎

gatunki zwierząt

Ssaki (Mammalia)
Gromada ssaków (Mammalia) skupia te zwierzęta z podtypu kręgowce, których cechą charakterystyczną jest występowanie u samic gruczołów mlekowych. Ich wydzielina czyli mleko jest pierwszym pokarmem wszystkich młodych ssaków.  Prawie wszystkie ssaki są żyworodne. Wyjątkiem są, składające jaja, stekowce. Ssaki to zwierzęta stałocieplne, a większość z nich ma skórę pokrytą owłosieniem. Ssaki to głównie zwierzęta lądowe, chociaż cześć z nich opanowała środowisko wodne (walenie i syreny) a niektóre posiadają zdolność aktywnego lotu (nietoperze).  Ssaki przed zimnem są chronione warstwą tłuszczu i futrem a przed nadmiernym ciepłem chroni je wydzielanie potu i szybszy oddech.

Największym ssakiem jest płetwal błękitny osiągający do 30 m długości i 180 ton wagi, a najmniejsze to niektóre ryjówki i nietoperze o wadze 1,5-2 gramy i długości ciała do 4 cm.  Pierwsze ssaki pojawiły się na ziemi ponad 200 milionów lat temu, a działem zoologii badającym ssaki jest teriologia.  Do tej pory odkryto ponad 5500 gatunków ssaków a najliczniejsze rzędy to gryzonie (ponad 2200 gatunków) i nietoperze (ponad 1100 gatunków).

Ptaki (Aves)
Gromada ptaków (Aves) skupia te zwierzęta z podtypu kręgowce , których ciało pokrywają pióra, a przekształcone kości szczęki tworzą dziób.  Ptaki to zwierzęta stałocieplne, a przednie kończyny przekształcone w skrzydła zapewniają zdolność aktywnego lotu (zaledwie około 60 gatunków to nieloty).  Chociaż wszystkie ptaki składają jaja (błony płodowe, twarda skorupa) nie wszystkie budują w tym celu gniazda. Charakterystycznym zachowaniem większości ptaków jest opieka nad potomstwem.  Ptaki opanowały niemal wszystkie biotopy na wszystkich kontynentach. Wiele z nich to gatunki okresowo migrujące chociaż charakter i długość tych wędrówek bywa bardzo zróżnicowana.  Działem zoologii zajmującym się badaniem ptaków jest ornitologia.

Największym ptakiem jest struś osiągający do 270 cm wysokości i 150 kg wagi a najmniejszym koliberek hawański o długości ciała 5 cm i wadze do 1,8 grama. Spośród ptaków latających największą rozpiętość skrzydeł ma albatros wędrowny : dochodzi ona do 360 cm przy wadze ciała do 12 kg. Do tej pory odkryto ponad 10 000 gatunków ptaków, a najliczniej reprezentowany jest rząd wróblowych (ponad 5100 gatunków).

Ryby (Pisces)
Ryby (Pisces) to zmiennocieplne kręgowce (temperatura ciała zależna od temperatury otoczenia) , które zamieszkują środowisko wodne. W ich budowie znajdziemy wiele przystosowań związanych z zamieszkiwanych środowiskiem np. oddychanie skrzelami czy płetw narząd ruchu jakim są płetwy (niektóre z nich to przekształcone kończyny).  Ryby to najstarsze kręgowce świata, pierwsi przedstawiciele tej gromady zasiedlili ziemię już 480 milionów lat temu.  To bardzo różnorodna gromada, poszczególne gatunki ryb znacznie różnią się pod względem budowy (zewnętrznej i wewnętrznej), zachowania, trybu życia, ubarwienia czy tez przystosowań do konkretnego środowiska (np. ryby słodkowodne, ryby morskie, żyjące w dwóch środowiskach ryby wędrowne). Działem zoologii zajmującym się badaniem ryb jest ichtiologia.

Ryby to najliczniejsza gromada kręgowców, do tej pory odkryto ponad 28 000 gatunków. Największym gatunkiem ryby jest rekin wielorybi osiągający ponad 12 metrów długości i prawie 14 ton wagi (niepotwierdzone  pogłoski mówią o 20 metrach długości i 70 tonach wagi).  Najmniejsza ryba to przedstawiciel rodzaju Paedocypris zamieszkujący Sumatrę: ma niecałe 8 mm długości.
Podstrony (6): gady owady płazy ptaki ryby ssaki
Comments