Personel

Lek. wet. Elżbieta Figuła ukończyła w 2005r. studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) we Wrocławiu.
Pracowała w przychodniach zajmujących się leczeniem małych zwierząt, stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w sympozjach i konferencjach, niedawno ukończyła również studia specjalizacyjne w zakresie chorób psów i kotów, które zostały zakończone zdaniem państwowego egzaminu i uzyskaniem tytułu specjalisty chorób psów i kotów.
Prywatnie jest mężatką, mamą Oli i Grzesia, posiada dwa psy i trzy koty.

Lek.wet. Bartosz Andrzejczuk - ukończył Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, odbywał praktyki z przychodni w Lublinie, a później rozwijał umiejętności pracując w dużej klinice w Lesznie, obecnie od roku przyjmuje w naszej przychodni zajmując się zarówno interną, jak i chirurgią.
Comments