Huisregels

Ook wij kennen een huishoudelijk reglement. Dit heeft ten doel om misverstanden te voorkomen en zal in dien gevallen dat het nodig mocht zijn geraadpleegd worden.

 1. Iedere deelnemer dient zich weidelijk te gedragen.
 2. Het gebruik van fysiek of psychisch geweld ten opzichte van de honden wordt niet getolereerd. Dit kan royering uit de trainingen tot gevolg hebben.
 3. Combinaties en eventuele bezoekers dienen respectvol benaderd te worden (kwetsend en of discriminerend taalgebruik wordt niet gebezigd).
 4. Honden dienen volledig geënt te zijn. Kennelhoest wordt sterk aanbevolen (dit is dus geen verplichting) In geval van twijfel kan er gevraagd worden om het inentingsboekje.
 5. Ter bescherming van uw hond wordt een goed anti vlooien en teken programma geadviseerd.
 6. Loopse teven mogen komen trainen, maar moeten in de auto wachten tot ze aan de beurt zijn, dit om de andere honden niet af te leiden; het is wel wenselijk de teef tijdens de dekrijpe periode thuis te houden.
 7. Honden dienen altijd aan de lijn te zijn.Tip: zorg voor een reservelijn in uw auto.
 8. In geval van twijfel aangaande de gezondheid van de hond dient vooraf telefonisch overleg te zijn.
 9. Zonder begeleiding van de trainer mag er niet van de reguliere paden afgeweken worden. (Let op, U bent dan in overtreding volgens de gebruiksregels van de terrein eigenaar)
 10. In het veld mag niet gerookt worden! Dit in verband met het gevaar op bosbrand.
 11. Mobiele telefoons liefst op trilfunctie indien nodig. Het bereik ter plaatse is momenteel nog steeds zeer slecht.
 12. De combinatie (voorjager en hond(en) is aansprakelijk voor alle schade die tijdens de training of door de combinatie meegebrachte bezoekers of door de voorjager meegebrachte hond(en) aan personen of goederen van derden worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materiaal van de organisatie, haar medewerkers en de locatie waar de cursus dan wel plaatsvindt.
 13. Indien er voorstellen tot verbetering zijn overleg dit dan met de trainer en niet onderling. De Zweethond is een club die samenwerken hoog in het vaandel heeft dit geldt ook voor verbeterpunten.  

 

Aansprakelijkheid

Deelname aan een training is geheel voor eigen risico. De Zweethond en of haar helpers zijn niet aansprakelijk voor schade, diefstal, verlies, ongevallen etc. zowel in het veld als daarbuiten. Evenzo is De Zweethond niet aansprakelijk voor ongevallen met de hond en/of honden onderling. Ook gastinstructeurs kunnen binnen dit reglement niet aansprakelijk gesteld worden. Iedere voorjager wordt geacht de mogelijkheden van zijn of haar hond te kennen en dient deze dan ook te beschermen.

 

Iedere deelnemer aan trainingen wordt geacht kennis genomen te hebben van het huishoudelijke reglement en in overeenstemming hiermede te handelen. Het niet naleven van het reglement kan leiden tot eenzijdig beëindigen van de training.

Comments