Home

"...Những con người Việt Nam không ở trên mãnh đất mẹ, nhưng tất cả luôn hướng về Tổ quốc thân yêu....

Những con người Việt Nam xa quê sẽ cùng nhau làm nên thời khắc lịch sử.

Hãy cùng chia sẻ cho bạn bè quốc tế để họ biết rằng Việt Nam là dân tộc yêu Hòa bình...."

(trích từ Video 48forvietnam trên YouTube)


Cng đng Ni Vit Nam ti Thy Sĩ & Hi Hu ngh Thy Sĩ - Vit Nam

kêu gọi

Biu tình phản đối Trung Quc cải tạo, thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông


Cuộc biểu tình và tuần hành diễn ra vào ngày:

Thứ bảy 25.04.2015, 14:00 tại Werdmühleplatz (tập trung để tuần hành)

Biểu tình 15:00 – 15:45 tại Rathausbrücke, Zürich

Website: https://sites.google.com/site/zurich25thang4/

 

Tuyến đường tuần hành:

14h - 14h30                   Địa điểm tập hợp Werdmühleplatz14h30                             Bắt đầu tuần hành: Werdmühleplatz - Werdmühlestrasse - 

                                       Lindenhofbrücke (băng qua đường Urania-Strasse) - Oetenbachgasse - 

                                       Rennweg - Strehlgasse - RathausbrückeKhoãng 15h/15h15       Đến Rathausbrücke, diễn văn và biểu tình.


15h45                             Kết thúcỞ Zürich không cho phép quyên tiền.