Početna stranica

Nije moguće pronaći URL specifikacija gadgeta

Župa Mahično broji oko 1800 članova, sa župnom crkvom Pohoda Blažene Djevice Marije. Članovi župe uz Mahično nastanjuju još devet sela: Jaškovo, Priselci, Gornje Pokupje, Levkušje, Tuškani, Goršćaki, Vukoder, Zagraj i Kalinovac. Uz crkvu Pohoda Blažene Djevice Marije, župi pripadaju i dvije kapele: Kapela Svetog Križa u Vukoderu i Kapela Svetog Petra i Pavla u Jaškovu.
Od 2009. u župi službuje vlč. Nikola Sanjković koji je pokrenuo obnovu župne crkve.
 

    
kapela sv. Petra i Pavla u Jaškovu


kapela Sv. Križa u Vukoderu