Introductie route en gids

ZZ overzichtskaart tracks

Grotere kaart weergeven

Rondje IJsselmeer 578 km 

Het rondje IJsselmeer is een klassieker onder de fietsvakanties in Nederland. De Zuiderzeeroute staat voor eindeloze tochten op de grens van water en land. Een parelsnoer van monumentale stadjes herinnert aan de gloriedagen van Hanze en Gouden Eeuw. Het landschap van dijken, vogelrijke meren, moerassen en weiden zit vol verhalen – verhalen die één ding gemeen hebben: de invloed van de Zuiderzee…

Een doorsteek door Flevoland mag niet ontbreken. De eilanden Urk en Schokland zijn iconen van de Zuiderzeecultuur. Het Nieuwe Land is een staalkaart van de 20e eeuw. De IJsselmeerpolders waren een proeftuin voor landinrichters en sociologen. De landbouw moest er het modernst worden. De boerderijen en dorpen konden naar het ideaalbeeld geschapen worden. Zelfs de bevolking werd op de tekentafel ontworpen. Ontdek tot slot de nieuwe wildernis van de Oostvaardersplassen. 


Routegids

Uitgeverij Buijten & Schippheijn heeft voor het rondje IJsselmeer een routegids gemaakt. Deze gids is je navigator voor heerlijke fietstochten langs de voormalige Zuiderzee.

De route is gedetailleerd in kaart gebracht. Het rondje IJsselmeer is opgedeeld in 30 trajecten. De trajecten zijn ingedeeld in 8 landschapsblokken, die voorafgegaan worden door een introductie op de regio. Per traject vind je alle route-informatie bij elkaar: trajectkaart, kijkpunten en achtergrondartikeltjes. De kolom naast de kaart geeft informatie over voorzieningen langs de route: stations, veerdiensten, koffie- en lunchadressen, logiesadressen en kampeerterreinen.

Fietsen rond de voormalige Zuiderzee is fietsen rond een ‘meer vol nostalgie’. De verhalen liggen voor het opscheppen. Wie wat meer weet, ziet en beleeft onderweg meer. De gids geeft daarom een schat aan informatie over cultuur en natuur. De gids nodigt je uit om ‘stil te staan’ bij wat je tegenkomt. Bij elk traject vind je genummerde‘kijkpunten’. Deze points of interest geven bondige informatie over bezienswaardigheden langs de route. In de achtergrondartikeltjes wordt de informatie uitgediept. Musea langs de route voegen veel toe aan de Zuiderzeebeleving. Voor houders van een Museumkaart is het bezoek vaak gratis. 

Veel plezier langs het 'meer vol nostalgie'!
Gids Zuiderzeeroute

Auteur, fotograaf: Diederik Mönch
Eerste druk: juli 2016
ISBN: 978905881889 8
Uitgeverij: Buijten en Schipperheijn

250 pagina's, 500 foto's, 30 kaarten 1:100.000
Liggend formaat 19,5x13,5 cm, spiraal, past handig in de stuurtas
winkelprijs € 17,50

Tour around the IJsselmeer

This guide is your navigator for marvellous cycling trips along the former Zuiderzee. The IJsselmeer tour is a classic cycling holiday in the Netherlands. This route offers limitless excursions along the borders between water and land. A necklace of monumental towns reminds one of the glory days of the Hanseatic League and the Golden Age of the Netherlands. The landscape of dikes, lakes rich in birds, marshes and pastures is full of stories – stories with one thing in common: the influence of the Zuiderzee… 

Be sure to take a trip through Flevoland. The islands Urk and Schokland are icons of the Zuiderzee culture, and the new polder is a sample of 20th-century. The IJsselmeer polders were a testing ground for land developers and sociologists: agriculture had to be according to the latest trends, the farms and villages were to be designed according to a certain ideal, and even the population was planned on the drawing table. Finally, discover the new wilderness of the Oostvaardersplassen.

 

Route guide

The IJsselmeer tour is popular not only with Dutch but also with international cycling tourists. Logical, as one can hardly think of a more typical way of getting acquainted with Holland. To make the information in the guide accessible for an international public the points of interest have been translated into English.

The route is mapped out in detail. The IJsselmeer tour is split into 30 sections averaging 20 km each. Per section you will find all the necessary route information: section map, points of interest and background articles. The column next to the map gives information about facilities along the route: stations, ferry services, coffee and lunch addresses, accommodations and camping grounds. 

Cycling around the former Zuiderzee is cycling around a ‘lake filled with nostalgia’. There are stories in abundance. The more one knows the more one will see and experience along the way. This guide therefore gives a treasure of information on culture and nature. It invites you to literally stop and consider what you encounter. With each section you will find numbered ‘points of interest’. These points of interest (POI) give brief information about things worth seeing along the route. The guide provides an English translation of the points of interest. 

Along the way you also pass museums which add much to the Zuiderzee experience. For those with a museum card a visit is often free.