אבל כבר ניסינו בעבר טיפול זוגי


גם אם כבר הייתם בטיפול זוגי,יש לבחון את הדברים כך: כשם שכאשר אדם חולה נפגש להתייעץ עם רופא,לא יעלה על הדעת

שאם מצב בריאותו לא משתפר שהוא לא ייגש לרופאים נוספים. 

כך ואף יותר מזה,יש לראות את הדברים במקרה וזוג ניסה כבר בעבר טיפול זוגי: אין להפסיק את המאמצים,

יש להמשיך לפעול לשיפור הזוגיות ולתת הזדמנות נוספת ועד שהדברים היוצאים מהלב נכנסים אל הלב ........  .

בכל מקרה נכון לדבר בפגישות אלו על  טיפולים קודמים  במידה והיו בעבר ולתאם ציפיות בין בני הזוג והמטפל הזוגי.