חשוב לדעת!!!


כל הפגישות מתנהלות בדיסקרטיות מלאה.

אין חובה על בני הזוג להציג את שם משפחתם ואת מיקום כתובתם המדויק.Comments