Představujeme Vám 

kurz o metodě zážitkové pedagogiky KOMPAS
Kurz je pořádán pod záštitou sdružení Život trochu jinak a je akreditován MŠMT. Zážitková pedagogika je jedním z moderních způsobů jak zprostředkovávat znalosti, dovednosti a postoje efektivním a navíc i atraktivním způsobem. Vychází z jednoduché poučky, že člověk si nejlépe osvojí to, co sám prožije. 

V duchu této poučky bude probíhat i KOMPAS. Na konci kurzu tak
 • budete znát a rozumět základním pilířům metody zážitkové pedagogiky:
  • práci se záměrem - formulace toho, co chcete zážitkovým programem sdělit,
  • tvorbě zážitkových her, které záměr naplňují,
  • reflexi hry - ohlédnutí za prožitou zkušeností ze hry a její uplatnění v reálném životě,
 • budete mít za sebou tvorbu a realizaci vlastního zážitkového programu (včetně reflexe) v kontrolovaném prostředí.  Při tvorbě zážitkových programů budeme postupovat krok za krokem tak, abyste vždy rozumněli tomu, jak a proč máte v dané fázi příprav postupovat. 
Kurz bude postaven spíše prakticky než teoreticky. Teorie bude podávána v míře, aby se každý vzdělávací blok dal shrnout jednoduchým schématem / obrázkem. 

KOMPAS je určen převážně:
 • lidem, kteří zážitkovou pedagogiku teprve objevují,
 • pedagogickým pracovníkům,
 • pedagogům volného času a vedoucím dětských kolektivů, 
 • všem kteří chtějí proniknout do metody zážitkové pedagogiky.
Kapacita kurzu je omezena na 12 míst. 

V případě dotazů nás neváhejte kdykoli kontaktovat.