Představujeme Vám 2. ročník

kurzu o metodě zážitkové pedagogiky KOMPAS

Kurz je pořádán pod záštitou sdružení Život trochu jinak a je otevřen i lidem se zdravotním postižením.


KOMPAS je zážitkový
Jak lépe se učit o zážitkové pedagogice než metodou zážitkové pedagogiky? To, co se budete učit, si totiž sami vyzkoušíte na vlastní kůži! Vymyslíte a vytvoříte vlastní zážitkový program, který zrealizujete a v následné reflexi (ohlédnutí) se dostanete k jeho vzdělávacímu potenciálu.

KOMPAS je integrační
Nejen že náš kurz je otevřen lidem s postižením, navíc pouze u nás se dozvíte, jaká jsou specifika zážitkové pedagogiky ve skupině kde jsou spolu lidé se zdravotním postižením a bez něj. Aneb jak je třeba upravit programy, na co si dát pozor nebo jaký má taková skupina vliv na průběh kurzu.

KOMPAS je akreditovaný

Ano, získali jsme akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, takže po absolvování kurzu dostanete certifikát s příslušným razítkem.

Jak bude KOMPAS probíhat?
Kurz bude probíhat po celý den až do večera. Čekají vás "sebezkušenostní" bloky, kde bude v roli účastníků, dále teoretické bloky o jednotlivých tématech zážitkové pedagogiky, workshopy s vaší účastí nad dalšími tématy a hlavně příprava a realizace vašeho programu/hry v malých skupinách. Během dne budou pauzy na jídlo s delší obědovou pauzou. A na jaká témata narazíme?

  • Úvod do metody zážitkové pedagogiky
  • Hra (úvod do herního designu, struktura hry, tvorba autorských programů)
  • Reflexe (aneb jak ze zážitku vytěžit to "učení")
  • Dramaturgie (jak z jednotlivých programů vytvořit kurz)
  • Integrace (specifika práce s integrovanou skupinou v rámci programu i kurzu)
  • Diskusní blok nad dalšími tématy (bezpečnost na kurzu, skupinová dynamika, praktické informace k přípravě kurzů...)
  • A další, které si necháme zatím pro sebe...
A na co dalšího se můžete těšit?
Třeba na metodický materiál vytvořený na míru tohoto kurzu, přátelskou atmosféru v příjemném prostředí, nové lidi, zkušené a vstřícné lektory, hromadu inspirace a mnoho dalšího.

Je tento kurz vůbec pro mě?

Určitě, kurz je určen začínajícím i zkušenějším lektorům, pracovníkům ve volnočasových zařízeních a organizacích, vedoucí zájmových skupin, pracovníky v pomáhajících profesích, studenty různých oblastí, zájemcům o zážitkovou pedagogiku a dalším.