Tugasan Kursus

Terdapat 2 bentuk tugasan iaitu  Tugasan 1 yang dilakukan secara individu dan Tugasan 2 yang dilakukan secara berkumpulan. Untuk Tugasan 1, para pelajar dikehendaki untuk menghantar 5 learning journal untuk 5 topik pertama. Tugasan ini dihantar melalui email. Tugasan ini diterbitkan dalam Facebook menggunakan group Facebook yang telah dibentuk. Setiap pelajar boleh membaca serta mempelajari jurnal yang ditulis oleh pelajar lain. Digalakkan untuk memberi komen kepada status yg dihantar oleh pelajar lain untuk mendapat markah penyertaan

Untuk Tugasan 2, pelajar dikehendaki membentuk kumpulan (satu kumpulan 5 ahli) dan seterusnya menjalankan kajian secara temubual. Kajian ini dilaporkan melalui kertas kerja dan juga dibentangkan dalam sesi pembentangan poster yang akan bermula seawal minggu ke 12 (Minggu ke 6 untuk Semster 3). Kertas kerja perlu dihantar dalam bentuk hardcopy (serahan tangan atau melalui petisurat) dan softcopy (attach dalam e-mail). Fail pembentangan perlu dirakamkan samada dalam bentuk 'Record Narration' menggunakan PowerPoint atau perisian Camstudio atau Camtasia dan dihantar ke Youtube.
Subpages (2): Tugasan 1 Tugasan 2
Comments