Stretávka po 10.rokoch
 

Dňa 17.novembra 2006 o 17.hod. sa uskutočnilo stretnutie bývalých  spolužiakov a našej triednej učiteľky.

Stretnutie sa konalo v reštaurácii "Hofferka" na pešej zóne v Nitre.


 

Z  23 žiakov  bývalej 8.A triedy  prišlo 15. 

Pozvanie medzi nás prijala aj naša  bývalá triedna učiteľka

 Eva Jokutyiová,

 ktorej sa aj touto cestou chceme ešte raz pekne poďakovať !