Zajęcia pozalekcyjne

 W celu wszechstronnego rozwoju uczniów, rozwijania zainteresowań i zdolności, pomocy w pokonywaniu trudności w uczeniu się, pożytecznego zagospodarowania czasu wolnego dzieci, w Zespole Szkół zorganizowane są zajęcia pozalekcyjne.

1)      Zajęcia, których celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów:

a)      korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej, szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych;

b)      dydaktyczno-wyrównawcze;

- z edukacji polonistycznej i matematycznej dla poszczególnych klas Edukacji   wczesnoszkolnej

- z j. polskiego dla poszczególnych klas szkoły podstawowej i gimnazjalnych

 - z matematyki dla klas IV, V, VI, VII  i klas gimnazjalnych


c)   profilaktyczno – wychowawcze dla uczniów klasy I SP.

1)      Koła przedmiotowe, zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów:

                  - matematyczno – polonistyczne dla uczniów klas II i III szkoły podstawowej,
                  - j. polskiego dla uczniów klas V-VII – Sekcja Miłośników Języka Polskiego,
                  - polonistyczne dla uczniów klasy III gimnazjum,
                  - historyczne dla uczniów szkoły podstawowej oraz  klasy III gimnazjum,
                  - j. angielskiego dla uczniów klas III, VI i VII szkoły podstawowej  oraz klasy
                    III gimnazjum,
                  - matematyczne dla uczniów klasy III gimnazjum,
                  - biologiczno – geograficzne - chemiczne dla uczniów klasy III gimnazjum,
                  - koło przyrodnicze dla uczniów klasy  IV  szkoły podstawowej,
                  - j. niemieckiego dla uczniów klasy  III gimnazjum,
                  - plastyczne dla uczniów szkoły podstawowej,        
                  - chór,
                  - zajęcia teatralne dla  uczniów klas VI - VII  szkoły podstawowej,
                  - Szkolne Koło Caritas,
                  - koło misyjne,
                  - kółko biblioteczne,
                  - klub „Kundelek” działający na rzecz schroniska dla zwierząt,
                  - Szkolne Koło Sportowe  dla uczniów szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych.           
                         

        Corocznie organizowane są zajęcia  nauki pływania na basenie dla chętnych dzieci z klas I –III szkoły podstawowej. Ponadto, chętni uczniowie odpłatnie mogą uczestniczyć w zajęciach tanecznych – nauka tańców towarzyskich